Nová lipová alej nahradila staré jírovcové stromořadí. Pro své umístění a význam byla alej registrována jako významný krajinný prvek.

 

Obec  Lysá nad Labem
Katastrální území  Lysá nad Labem
Parcelní čísla pozemků  3451/14 (3451/14 dle PK)
Údaje o vyhlášení  28. 12. 2004 - rozhodnutí o registraci VKP MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP se nachází na Zámeckém vrchu na pozemku p.č. 3451/14 (3451/14 dle PK) a spolu s budovami zámku, bývalého augustiniánského kláštera a kostelem sv. Jana Křtitele tvoří kulturní a historickou dominantu města. Svou zelenou hmotou, která se velmi výrazně uplatňuje mezi zástavbou na horizontu Zámeckého vrchu vytváří typickou urbanistickou úpravu, která je dokladem vnímání a tvorby urbanizované krajiny,
Charakter výskytu  Jednodruhové oboustranné stromořadí jírovců starých cca 100 let rostlo na místě původního jírovcového stromořadí v centrální části města a propojovalo plochu náměstí se Zámeckým vrchem. Na podzim 2007 bylo stromořadí nahrazeno novými lípami
Plocha VKP  0,39 ha
Stav  Nově založené stromořadí lip
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Stromořadí je hodnotné především svou estetickou funkcí. Vhodně doplňuje městskou památkovou zónu a tvoří plynulý přechod mezi centrem města a areálem zámku s bývalým klášterem (první polovina 18. století).
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.