+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Dožívající jírovcové stromořadí před kaplí sv. Simeona na Čihadlech.

 

Obec  Čihadla
Katastrální území  Stará Lysá
Parcelní čísla pozemků  919 (857/1 a 858 dle PK)
Údaje o vyhlášení  29. 3. 2004 - potvrzení registrace VKP MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP stromořadí u kaple sv. Simeona se nachází v obci Čihadla mezi areálem kaple sv. Simeona a areálem zámečku „Bon Repos". Stromořadí vybíhá z parku do volné krajiny v úseku cca 150 m.
Charakter výskytu Jednodruhové oboustranné stromořadí jírovců, které vlivem  zdravotního stavu stromů postupně odumírá.
Plocha VKP  0,16 ha
Stav  Stromořadí není v dobrém zdravotním a provozně bezpečnostním stavu, několik stromů již chybí, jírovce jsou velmi silně napadány klíněnou jírovcovou.
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Stromořadí je hodnotné především svou krajinářskou funkcí. Vhodně doplňuje areál barokní kaple sv. Simeona z let 1716 - 1717 (ještě na počátku 20.století byla kaple obklopena dvěma sochami andělů a dvojicí kamenných lebek z dílny Matyáše Bernarda Brauna) a areál původně loveckého zámečku „Bon Repos", jehož historie sahá až do počátku 18. století. Kompozice a náplň popisovaného areálu byla již v 18. století podřízena přání zakladatele hraběte Františka Antonína Šporka, který zde vybudoval meditativní zákoutí svého panství s důrazem na přírodní prostředí. Popisované stromořadí nepochází z doby založení areálu. Jeho stáří je odhadnuto u některých exemplářů na max. 120 let. Stromořadí není registrováno pro svůj zdravotní stav jako stromořadí památných stromů dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ale jako VKP, který svou přítomností obohacuje krajinu a je ukázkou použití lineární výsadby dřevin v rámci krajinářských úprav poloviny 19.století.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.