+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Nová ovocná alej v polích jižně od Přerova nad Labem.

 

Obec  Přerov nad Labem
Katastrální území  Přerov nad Labem
Parcelní čísla pozemků  245/3 (202/2; 202/3; 203/2; 203/3; 209/2 dle PK)
Údaje o vyhlášení  21. 1. 2009 - rozhodnutí o registraci ŽP/6/33/09/Sv/OP, MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Nově založené ovocné stromořadí kolem kaple a pramene sv. Vojtěcha ve volné zemědělské krajině v lokalitě Na Vrších. Kolem kaple byly ještě vysazeny v listopadu 2008 - 4 ks lípy.
Charakter výskytu  Oboustranné stromořadí jabloní (severní strana) a hrušní (jižní strana), se skupinou čtyř lip kolem kaple a pramenu sv. Vojtěcha.
Plocha VKP  0,15 ha
Stav  Stromořadí i skupina lip byly vysazeny v listopadu 2008
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Od roku 2006 dochází pod vlivem dobrovolné činnosti občanů ve spolupráci s vlastníkem dotčených pozemků a nájemcem pozemku k příkladné obnově významného krajinného prvku - okolí kaple sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Postupem času se podařilo založit oboustranné stromořadí z jabloní a hrušní, upravit okolí prameniště a opravit samotnou kapli sv. Vojtěcha s následnou výsadbou 4 ks lípy. Tento zásah je naprosto ojedinělý ve středočeském měřítku. Při zohlednění krajinářské hodnoty nově upravené plochy kolem nemovité kulturní památky a ve vazbě ke skanzenu polabské architektury a nedaleko stojícím Božím mukám v lokalitě Na Vrších bylo rozhodnuto plochu registrovat jako významný krajinný prvek.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.