+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Svědecký vrch nad obcí Semice.

 

Obec  Semice
Katastrální území  Semice nad Labem
Parcelní čísla pozemků  318 (367; 371/2,3,4; 388 dle PK); 438 (1183 dle PK); 439 (1182 dle PK); 827; 829; 830 (383; 385; 386; 436 dle PK); 832; 835 (368; 369 dle PK); 839
Údaje o vyhlášení  8. 1. 2004 - potvrzení registrace VKP MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty a  zemědělsky obhospodařované pozemky) se nachází na jižním svahu Semické hůry v k. ú. Semice nad Labem. Svědecký vrch vystupuje do výšky 230 m.n.m. nad plochou polabskou krajinu.
Charakter výskytu  Jižní výslunné stráně se zbytky zemních teras po dřívějších ovocných sadech, zbytky sadů ještě patrné, vlivem sukcese stráně postupně zarůstají teplomilnou vegetací, na temeni opuštěný opukový lom, ze kterého je zachována převážně západní a severní lomová stěna
Plocha VKP

 6,41 ha

Stav  -
Datum popisu únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Jedná se o geomorfologicky významnou část Polabí, která se svou nadmořskou výškou 230 m.n.m. velmi výrazně uplatňuje v blízkých i dálkových pohledech. Svou zelenou hmotou vystupuje nad obhospodařovanými zemědělskými pozemky z ploché polabské krajiny a vytváří v krajině dominantu. Spolu s Přerovskou a Břístevskou hůrou Mimo své krajinné uplatnění je Semická hůra pozoruhodná i který má typické stanovištní podmínky, v rámci Polabí zcela unikátní. Jižní svahy s několika mezemi a terasami jsou z části novodobě zalesněny borovicí černou, zčásti jsou porostlé společenstvy bílých strání (Cirsio-Brachypodion pinnati, Festucion valesiacae). Na jihovýchodním okraji jsou patrné vývěry pramenů spodní vody s vlhkomilnými společenstvy a slatiništními prvky. Při fytocenologických průzkumech v srpnu/září 2002 zde byly nalezeny pracovníky Agentury ochrany přírody a krajin ČR zajímavé druhy rostlin např.: silně ohrožená - chrpa (Centaurium pulchellum), ohrožený - hořeček (Gentianella ciliata), hvězdnice (Aster linosyris), ledenec (Tetragonolobus maritimus), oman (Inula hirta), černohlávek (Prunella grandiflora), ze vzácnějších druhů - ostřice (Carex humilis), oman (Inula slaicina), šalvěj (Salvia verticilata), jehlice (Ononis spinosa).
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.