+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Sad na návsi ve Staré Lysé je příkladnou ukázkou lidového krajinářství a tvorby prostoru v centru obce. Při nedávné obnově byl sad založen z vysokokmenů všech druhů ovocných stromů. Zajímavostí je i výsadba starých a krajových odrůd (zejména jabloní, třešní a hrušní).
 

Obec  Stará Lysá
Katastrální území  Stará Lysá
Parcelní čísla pozemků  530/2; 537/1; 443/5; 443/17; 443/18; 443/19; 443/22 
Údaje o vyhlášení  27. 1. 2010 - rozhodnutí o registraci, právní moc 12. 2. 2010 MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 
Popis lokality  Sad v návesním prostoru mezi obecním hřbitovem, kaplí sv. Jana Křtitele a bývalým panským dvorem.
Charakter výskytu  extenzivní sad
Plocha VKP  1,75 ha
Stav  v letech 2007 - 2009 plně obnovený sad vysokokmenů
Datum popisu  leden 2010
Zdůvodnění ochrany  Obecní sad ve Staré Lysé je posledním návesním sadem na Nymbursku. Spolu s dochovanou hmotou bývalého panského dvora Alžbětín (západně od sadu), kaplí sv. Jana Křtitele, skupinou šesti památných lip srdčitýc, malým hřbitovem a středovou alejí je pozoruhodnou ukázkou tradic lidového krajinářství přelomu 19. a 20. století. Zvláštností obnoveného sadu je přítomnost některých starých krajových odrůd, které zde byly vysazeny v letech 2007 - 2009 u příležitosti Starolyského švestkování.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.