+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zbytek starého ovocného sadu v centru městské památkové zóny v Lysé nad Labem.

 

Obec Lysá nad Labem
Katastrální území Lysá nad Labem
Parcelní čísla pozemků p. č. 3 v k. ú. Lysá nad Labem
Údaje o vyhlášení 21. 1. 2009 - rozhodnutí o registraci ŽP/4/31/09/Sv/OP, MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality Registrovaný VKP se nachází v ploše mezi kostelem sv. Jana Křtitele a zámeckým parkem
Charakter výskytu Hospodářské zázemí fary
Plocha VKP 0,25 ha
Stav Extenzivní sad
Datum popisu únor 2009
Zdůvodnění ochrany Farní sad je svým umístěním mezi zámeckým parkem a kostelem sv. Jana Křtitele výraznou protorovou dominantou. Sad je registrován i z hlediska biologického, neboť na trvalý travní porost a zbytky ovocných dřevin se váže životní prostředí řady druhů organismů včetně zvláště chráněných. Farní sad spolu s registrovanými VKP Za zámkem a VKP Zámecký park tvoří ucelenou krajinářskou plochu.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.