+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Na jihozápadním svahu vrchu Vinička nad obcí Dvorce se ve středověku nacházel malý hrádek. V současné době je plocha zajímavá spíše dochovanými rostlinnými společenstvy a krajinnou strukturou.
 
Obec  Lysá nad Labem a Stará Lysá
Katastrální území  Lysá nad Labem a Stará Lysá
Parcelní čísla pozemků  2232/1; 2233/1; 2234 (dle PK č. 2234, 2239); 2241; 2242/3; 2243 (dle PK č. 2242/1, 2246); 2244; 2248; 2249; 2250; 2251/1, 2, 3; 2252; 2253; 2254 (dle PK č. 2254) v k.ú. Lysá nad Labem; 172 (dle PK č. 172, 174); 218/1 (dle PK č. 162, 163, 165, 166, 175) v k.ú. Stará Lysá.
Údaje o vyhlášení  28. 6. 2004 - rozhodnutí o registraci VKP, MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty, zemědělsky obhospodařované pozemky a zbytky historického osídlení) se nachází na jihozápadním svahu vrchu Na Viničkách v k.ú. Lysá nad Labem a k.ú. Stará Lysá. Jedná se o geomorfologicky významnou část Polabí, která se svou nadmořskou výškou 220 m n. m. uplatňuje v dálkových pohledech.
Charakter výskytu  Trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty, zemědělsky obhospodařované pozemky a zbytky historického osídlení vytvářejí spolu se Zámeckým vrchem typický krajinný ráz v okolí Lysé nad Labem.
Plocha VKP  3,92 ha
Stav  Částečně zemědělsky obhospodařované pozemky; částečně zanedbané trvalé travní porosty, které postupně zarůstají keřovým a stromovým náletem; otevřené opukové stěny; územím vede naučná stezka
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Návrší Na Viničkách vybíhá ve své jihozápadní části do polohy nazvané „Na Červeném hrádku", kde jsou ještě dnes patrné zbytky opukových obvodových zdí s jedním nárožím středověkého charakteru. Jedná se o lokalitu s historickým a archeologickým významem. Mimo své krajinné a archeologické uplatnění je VKP pozoruhodný i z ekologického hlediska. Jedná o tzv. „svědecký slínovcový kopec", který má typické stanovištní podmínky, v rámci Polabí zcela unikátní. Jižní svahy s několika mezemi a terasami jsou porostlé společenstvy bílých strání (Cirsio- Brachypodion pinnati, Festucion valesiacae). Při fytocenologických průzkumech zde byly nalezeny zajímavé druhy rostlin typické pro tato stanoviště např.: ledenec (Tetragonolobus maritimus), krvavec (Sanquisorba minor), hlaváč (Scabiosa ochroleuca), jehlice (Ononis spinosa), ostřice (Carex flacca), bradáček (Listera ovata), šalvěj (Salvia verticilata).
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.