+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Lesopark kolem loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech byl registrován pro své krajinné a kulturně historické kvality

 

Obec  Čihadla
Katastrální území  Stará Lysá
Parcelní čísla pozemků  860/1; 860/2; 861; 864/1; 867/1 a 920/1
Údaje o vyhlášení  29. 11. 2004 - rozhodnutí o registraci VKP, MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP Bon Repos se nachází na vrchu Čihadla východně od stejnojmenné obce. Vrch je kulturní a historickou dominantou místa a má v kontextu vývoje města Lysé nad Labem a okolí zásadní význam. Svou vzrostlou parkovou zelení, která přiléhá k areálu loveckého zámečku se velmi výrazně uplatňuje v krajinných pohledech a spolu se stromořadím jírovců a kaplí sv. Simeona Stylita vytváří krajinářskou úpravu, která je dokladem vnímání a tvorby krajiny.
Charakter výskytu  Lesoparková úprava okolí loveckého zámečku navazující na stromořadí jírovců ke kapli sv. Simeona Stylita
Plocha VKP  12,10 ha
Stav  Zanedbaná parková úprava s výskytem jarních efemerů
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Území se vyznačuje souladem měřítek reliéfu krajiny a stop činností člověka. Kromě krajinářské hodnoty se v území nachází velmi dobře dochovaná typická společenstva rostlin, která jsou součástí územního systému ekologické stability.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.