+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 093.1/1     Obec:                                   Stará Lysá

Katastrální území:                   Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:           860/7 dle katastru nemovitostíÚdaje o vyhlášení:                   

5. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Strom v zápoji parkové úpravy loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech

Charakter výskytu:                 solitérní strom v zámeckém parku

Dřevina:                               tis červený, Taxus baccata L.

Obvod kmene:                      189 cm

Výška stromů:                       12 m

Stáří:                                   cca 150 let

Zdravotní stav:                      výborný

Datum popisu:                       únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             mimořádné rozměry vzhledem k druhu

Vymezení ochranného pásma:  základní

Zpracoval:                            Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.