+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 104. 1/20 - 20/20            Obec:                                   Milovice

Katastrální území:                   Milovice na Labem

Parcelní číslo pozemku:           1774/1 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

20. 6. 2003 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

Stromořadí 20 platanů v bývalém Rakouském táboře, mírný východní svah v bývalém Rakouském boře

Charakter výskytu:                 stromořadí, stromy ve sponu cca 6 m

Dřevina:                               platan javorolistý, Platanus x acerifolia Willd.

Obvod kmene:                      212; 222; 212; 220; 248; 135; 216; 196; 323; 278; 232; 218; 218; 224; 185;

                                          184; 206; 209; 174; 225

Výška stromů:                       16 m

Výška koruny:                       12 m

Šířka koruny:                        8 - 16 m

Stáří:                                   50 - 100 let

Zdravotní stav:                      výborný - dobrý

Datum popisu:                       únor 2009

 

Zdůvodnění ochrany:             utváření městského prostoru, doplněk plošně

                                          památkově chráněné lokality, druh a velikost dřevin

 

Vymezení ochranného pásma:  dva pásy o šířce každého z nich 12,00 m a to pouze na pozemku p.č.

                                           1774/1, stromy rostou uprostřed těchto pásů,. Podmínky ochrany

                                           v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                         Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.