+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 062.1/6 - 6/6      

Obec:                                   Stará Lysá

Katastrální území:                   Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:           530/2 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

4. 3. 1975 - prohlášení o ochraně přírodního výtvoru

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11

Popis lokality:

Skupina šesti stromů v parkové úpravě okolo kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé

Charakter výskytu:                  skupina šesti stromů v parku,

Dřevina:                                lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene:                       350; 296; 254; 389; 236; 245 cm

Výška stromů:                        18; 24; 24; 25; 18; 19 m

Stáří:                                   cca 150 let

Zdravotní stav:                      relativně dobrý

Datum popisu:                       únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             utváření návsi, velikost stromů

Vymezení ochranného pásma:  základní

 Zpracoval:                           Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.