+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 109.1/1    

Obec:                                   Stratov

Katastrální území:                   Stratov

Parcelní číslo pozemku:           354/3

Údaje o vyhlášení:                   

4. 1. 2005 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

ulicová náves s převážně parkovou úpravou,

Charakter výskytu:                 solitérní strom

Dřevina:                               lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.

Obvod kmene (v 1,3 m)           362 cm

Výška stromu:                       17 m

Výška koruny:                       12 m

Šířka koruny:                        9 m

Stáří:                                   cca 120 let

Zdravotní stav:                      vitalita plná

Datum popisu:                      únor 2009

Zdůvodnění ochrany:            velikost dřeviny, domácí druh - utváření typického rázu krajiny, 

                                         místopisný vztah - grunt Sanholzových č.p. 47, vztah ke znaku obce

 

Vymezení ochranného pásma:  ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru 11.20 m,

                                           přičemž strom roste uprostřed tohoto kruhu. Podmínky ochrany

                                           v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                         Ing. Stanislav Svoboda

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.