+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 063.1/1    

Obec:                                   Stará Lysá

Katastrální území:                   Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:           885/5 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

4. 3. 1975 - prohlášení o ochraně přírodního výtvoru

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11

Popis lokality:

Solitérní strom uprostřed návsi nedaleko kamenného kříže

Charakter výskytu:                  solitéra na návsi

Dřevina:                                lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene:                       657 cm

Výška stromů:                       19 m

Stáří:                                   cca 500 let

Zdravotní stav:                      v listopadu 2003 vyhořela dutina kmene, předtím dobrý

Datum popisu:                      únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             symbol obce, dominanta návsi, velikost a vzhled stromu,

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                          zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                         Ing. Stanislav Svoboda

 

Poznámka:

  • - dutina stromu byla vnoci 13. 11. 2003 zapálena
  • - 20. 10. 2007 se s11187 hlasy stala druhým stromem vsoutěži Strom roku 2007
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.