+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 095.1/1    

Obec:                                   Lysá nad Labem

Katastrální území:                   Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:           6/14 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

20.11.2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů         

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Solitérní strom na západní terase u zámku

Charakter výskytu:                 solitéra

Dřevina:                                jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.

Obvod kmene rok 2001:          379 cm

Výška stromů:                       18 m

Stáří:                                   cca 100 let

Zdravotní stav:                      zhoršený s dutinami

Datum popisu:                      únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, pozůstatek zahradních

                                          úprav arch. Eduarda Petzolda z doby kolem roku 1890

 

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                          zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                         Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.