+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Čslo ústředního seznamu:        208 098.1/1     Obec:                                   Lysá nad Labem

Katastrální území:                   Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:           3451/45 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

20. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů       

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

strom ve stromořadí na severní straně Nám. B. Hrozného naproti škole

Charakter výskytu:                 strom ve stromořadí v parku na náměstí

Dřevina:                               jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.

Obvod kmene:                      340 cm

Výška stromů:                       17 m

Stáří:                                   cca 120 let

Zdravotní stav:                      velmi dobrý

Datum popisu:                      únor 2009

Zdůvodnění ochrany:            strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, nejmohutnější

                                         strom na náměstí, je pravděpodobné, že byl vysazen spolu

                                         s výstavbou nové budovy školy v roce 1895

 

Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                         zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                        Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.