+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 094.1/2 - 2/2      

Obec:                                   Lysá nad Labem

Katastrální území:                   Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:           3451/25 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:       

20. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů       

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Dvojice lip v zatravněné ploše na málo frekventovaném náměstí Na Františku

Charakter výskytu:                dvojice stromů

Dřevina:                               lípa velkolistá, Tilia platyphyll Scop.

Obvod kmene:                      173 a 302 cm

Výška stromů:                       14 a 17 m

Stáří:                                   cca 100 let

Zdravotní stav:                      velmi dobrý

Datum popisu:                       únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             stromy typického habitu doplňují sochu světce a jsou dominantou

                                          městského prostoru

 

Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                          zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                         Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.