+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Číslo ústředního seznamu:        208 103. 1/2 - 2/2      Obec:                                   Benátecká Vrutice

Katastrální území:                   Benátecká Vrutice

Parcelní číslo pozemku:           1316/1 (1316/2 a 1148 dle pozemkového katastru)

Údaje o vyhlášení:                   

16. 6. 2003 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

Skupina stromů při staré cestě do Lysé (nyní polní cesta) v lokalitě Nad Křížem v mírném severovýchodním svahu

Charakter výskytu:                 původně čtveřice lip - nyní skupina tří stromů ve volné krajině

Dřevina:                                lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene:                       235 a 376 cm

Výška stromů:                       24 m

Výška koruny:                       20 m

Šířka koruny:                        20 - 25 m

Stáří:                                   cca 150 let

Zdravotní stav:                      výborný

Datum popisu:                       únor 2009

Zdůvodnění ochrany:             umístění v krajině, velikost stromů

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                           zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                          Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.