+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Čslo ústředního seznamu:        208 101.1/4 - 4/4       Obec:                                   Byšičky

Katastrální území:                   Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:           3526 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:                   

26. 2. 2002 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů         

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Skupina čtyř stromů na návsi kolem kaple sv. Václava v Byšičkách

Charakter výskytu:                čtveřice stromů na návsi, spon cca 10 m

Dřevina:                              lípa velkolistá, Tilia platyphylla Scop.

Obvod kmene:                     169, 311, 252, 263 cm

Výška stromů:                      17 - 19 m

Výška koruny:                      14 - 17 m

Šířka koruny:                       8 - 14 m

Stáří:                                  vysazeny 1888

Zdravotní stav:                    velmi dobrý - dobrý

Datum popisu:                     únor 2009

Zdůvodnění ochrany:           typická ukázka sadovnické tvorby na venkově

Vymezení ochranného pásma:základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

                                         zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:                       Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.