+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Skupina čtyř lip srdčitých Na Vrších u Božích muk

Číslo ústředního seznamu: 208110.1/4 - 4/4

Obec: Přerov nad Labem

Katastrální území: Přerov nad Labem

Parcelní číslo pozemku: 192/4 (dle pozemkového katastru č. 192/3)

Údaje o vyhlášení:

29. 9. 2005 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

jižně od obce, na jihozápadním rohu lesa při cestě, u studánky a plastiky Božích muk

Charakter výskytu: skupina čtyř stromů

Dřevina: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.

Obvod kmene (v 1,3 m): Strom č. 1 (jižní vlevo) 235 cm

Strom č. 2 (jižní vpravo) 279 cm

Strom č. 3 (severní vlevo) 110 cm

Strom č. 4 (severní vpravo) 203 cm

Výška stromu: Stromy č. 1, 2, 4 18,00 m

Strom č. 3 13,00 m

Výška koruny: 9 - 14 m

Šířka koruny: 4 - 9 m

Vitalita: plná

Sadovnická hodnota (známka): 2

Stáří: cca 130 let

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: velikost dřeviny, druh domácí - utváření typického rázu krajiny, vhodně

doplňuje stavby drobné lidové architektury, pozitivní ovlivňování

urbanizovaného prostředí, místopisný vztah

Vymezení ochranného pásma: ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru 7,50 m,

přičemž každý strom roste uprostřed tohoto kruhu. Podmínky ochrany

v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.