| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Program třídění odpadu

Od měsíce listopadu 2015 se spouští nový program města: TŘÍDĚNÍ ODPADU.

Tento program umožní občanům získat slevu na poplatcích komunálního odpadu. Pytlový sběr, který bude odevzdáván v období od listopadu 2015 do října 2016, se bude sčítat a poté bude odečten z částky, která bude určena zastupitelstvem města na rok 2017. K tomu je potřeba jen registrace v systému a poté následné správné třídění.

Odpad se bude dělit do třech skupin: papír, PET lahve, směsný plast.

Registrace bude možná od 1.11.2015 na Městském úřadě u paní Romany Novotné, II. Patro, dveře č. 50. Registrace proběhne přiřazením kódu na jméno občana, který se přišel registrovat. Každý evidovaný zájemce obdrží pytle na tříděný odpad, arch s kódy a brožuru obsahující informace o celém programu.

Od 16.11.2015 bude možné vozit pytle označené kódy k příslušným skupinám odpadu na sběrný dvůr, kde je pracovníci firmy FCC Česká republika s. r. o. převezmou a uskladní do svozového dne. První svozový den tříděného odpadu bude dne 17.12.2015. Odpad, který nebude v pytlích a nebude řádně označen kódy, nebude do systému evidován!

Po převážení pytlů se poplatníkovi za každý odevzdaný kilogram odpadu odečtou z poplatku za komunální odpad 2 Kč. Seznam s výsledky vážení bude do 14 dnů od svozového dne vyvěšen na stránkách úřadu, kde si každý bude moci zkontrolovat, zda mu byl evidován všechen odevzdaný materiál.

Žádáme občany, kteří se zapojili do tříděného sběru, aby si na stránkách města hlídali slevu za vytříděný sběr.

Žádáme Vás, aby jste třídili do max. výše stanoveného poplatku v daném roce .

Sazba na rok 2017 činí 540,-Kč pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Lysé n/l.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.