+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

REKONSTRUKCE SILNICE Č. II/272, ul. MÍROVÁ, Lysá nad Labem

investor: Středočeský kraj, Město Lysá nad Labem

termín: I. etapa od 29.09.2020 do 31.01.2021

                II. etapa od 01.02.2021 do 30.06.2021

                III. etapa od 01.07.2021 do 31.12.2021

                IV. etapa od 01.01.2022 do 31.07.2022

objízdná trasa pro všechny etapy: po silnici č. II/332, ulice Družstevní

délka realizace: 23 – 24 měsíců

veřejná linková doprava:

Linka 661 bude vedena ze zastávky Lysá nad Labem, Litol, U Mostu, přímo po II/272 – vlevo II/331 Družstevní – mírně vpravo II/272 Mírová a dále po své pravidelné trase. V opačné směru bude linka vedena toutéž trasou.

Linka 480 bude vedena ze zastávky Ostrá, obora, přímo po II/331 – přímo II/331 Družstevní – mírně vpravo II/272 Mírová a dále po své pravidelné trase. V opačném směru bude linka vedena toutéž trasou.

Ruší se zastávka Lysá nad Labem, Litol, Mírová – obousměrně pro linky 480 i 661

Přemisťují se zastávky Lysá nad Labem, Borek – obousměrně do autobusového zálivu na komunikaci II/331 ulice Družstevní před domem, respektive naproti č. p. 352/41 a zastávka Lysá nad Labem, Litol – obousměrně do autobusového zálivu na komunikaci II/331 ulice Družstevní před domem, respektive naproti č. p. 193/4.

DODATEK č. 1

 

V rámci zřízení denopie na pozemku p. č. 306/1 v katastrální území Litol, bude na silnici č. II/272 stanovena přechodná úprava provozu (viz. DIO), zabezpečující plynulost a bezpečnost silničního provozu v rámci výjezdu vozidel stavby z deponie na silnici č. II/272.

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.