+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Práce pokračují v rozmezí:

1. Kanalizace splašková stoka  "A" v úseku šachet Š30 k šachtě Š25

2. Kanalizace dešťová stoka v úseku ul. Mírová - ČSOV

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.