| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
V současné době jsou školáci z Lysé nad Labem - Litole (a rovněž z obcí Stratov a Ostrá) dopravováni do zastávky "Lysá nad Labem, škola" autobusovou linkou 480, která odjíždí z obce Stratov v 6:43 hod. V úseku "Lysá nad Labem, Litol, Borek - Lysá nad Labem, žel. st." (přes školu) je ve dnech školního vyučování v provozu posilový spoj, který zvyšuje nabízenou kapacitu právě pro Litol. Po skončení výuky jsou od školy v provozu dva spoje, a to ve 13:50 a 15:50 hod., které jedou přes Litol, obce Stratov a Ostrou do Kostomlat nad Labem. V době, kdy bude uzavřen nadjezd, budou spoje linky 480 ukončeny v náhradní zastávce "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih" v ul. Na Vlečce v cca 5minutové docházce od budovy nádraží.Pro zajištění přepravy školních dětí z Litole, obcí Ostrá a Stratov bude zřízena dočasná náhradní autobusová linka (pracovně X480) v trase "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih - Ostrá - Ostrá, Šnepov - Stratov - Lysá nad Labem, škola - Lysá nad Labem, žel. st.", která pojede ve směru ke škole ráno jedním spojem (ze Stratova bude doplněna kvůli kapacitě druhým spojem). V odpoledních hodinách pojede od školy náhradní linka cca ve 13:50 a 15:50 hod. (tedy zhruba ve shodných časech jako dnes) přes Stratov, Ostrou, Šnepov a dále do Litole. Tímto opatřením bude i nadále zajištěna přeprava dětí do školy v Lysé nad Labem, byť z důvodu objížďky bude především pro děti z Litole doba jízdy prodloužena ze 4 na cca 20 min.Finanční vícenáklady spojené s objížďkou budou uhrazeny Středočeským krajem z rozpočtu, který je určen na úhradu objížděk na trasách spojů základní dopravní obslužnosti v oblasti měst a obcí na území Středočeského kraje. Celková výše bude známa až po uzavření finálních výlukových jízdních řádů.

Vlastimil Janoušek
Dopravní úsek
Koordinátor jízdních řádů a integrace

Integrovaná doprava Středočeského kraje
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.