| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Vážení,

v souvislosti s blížícím se uzavřením nadjezdu v Lysé nad Labem přes železniční trať bylo naší organizací ve spolupráci s dopravcem připraveno dopravní opatření pro linku PID 480, s nímž bych Vás rád touto cestou seznámil!

Školáci z Lysé nad Labem - Litole (a rovněž z obcí Stratov a Ostrá)  jsou dopravováni do zastávky "Lysá nad Labem, škola" autobusovou linkou 480, která odjíždí z obce Stratov v 6:43 hod. V úseku "Lysá nad Labem, Litol, Borek - Lysá nad Labem, žel. st." (přes školu) je ve dnech školního vyučování v provozu posilový spoj, který zvyšuje nabízenou kapacitu právě pro Litol. Po skončení výuky jsou od školy v provozu dva spoje, a to ve 13:50 a 15:50 hod., které jedou přes Litol, obce Stratov a Ostrou do Kostomlat nad Labem. V době, kdy bude uzavřen nadjezd, budou spoje linky 480 ukončeny v náhradní zastávce "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih" v ul. Na Zemské stezce v cca 5 minutové docházce od budovy nádraží.

Pro zajištění přepravy školních dětí z Litole, obcí Ostrá a Stratov bude zřízena dočasná náhradní autobusová linka 741 ( X480) v trase "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih - Ostrá - Ostrá, Šnepov - Stratov - Lysá nad Labem, škola - Lysá nad Labem, žel. st.", která pojede ve směru ke škole ráno jedním spojem (ze Stratova bude doplněna kvůli kapacitě druhým spojem). Spoj č. 3 z Lysé nad Labem nezajede do Šnepova a rovněž projede obcí Stratov bez zastavení tak, aby nedocházelo ke kapacitním problémům. Naopak pro děti ze Šnepova a Stratova vyjede zvláštní autobus, konkrétně se jedná o spoj č. 1, který pojede pouze v trase Ostrá, Šnepov – Stratov – Lysá n. L., škola. Tento spoj pojede 15 min. před spojem č. 3. Bohužel nelze jet později, a to z oběhových možností dopravce, kdy autobusy v ranní špičce jezdí takřka bez přestávky a přejíždí na další linky.

V odpoledních hodinách pojede od školy náhradní linka cca ve 13:50 a 15:50 hod. (tedy zhruba ve shodných časech jako dnes) přes Stratov, Ostrou, Šnepov a dále do Litole. Tímto opatřením bude i nadále zajištěna přeprava dětí do školy v Lysé nad Labem, byť z důvodu objížďky bude především pro děti z Litole doba jízdy prodloužena ze 4 na cca 20 min. (tarifně ošetřeno, aby nedošlo ke zdražení). Autobusy dojedou do Litole, kde se změní číslo orientace na 480 a pojedou dle objížďkového jízdního  řádu do Kostomlat nad labem. Autobusy již nepojedou přes Šnepov.

Jízdní řády linky 741 (X480) a současně výlukový jízdní řád linky 480 Vám zasílám v příloze včetně návrhu objízdných tras linek 480 a 741 (X480).  

Naší organizací bude rovněž zpracováno výlukové schéma, které Vám bude včas zasláno včetně finálních jízdních řádů.

Budete-li mít zásadní připomínky k výše uvedenému, prosím o jejich brzké zaslání.

Klidný den Vám přeje

Vlastimil Janoušek | Dopravní úsek - oddělení jízdních řádů a integrace

Vedoucí oddělení

Integrovaná doprava Středočeského kraje

110 00, Praha 1

Partner v systému

www.pid.cz

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.