| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Bezpečnost na železničních přejezdech

         V neděli 15. 4. 2018 v 8.00 hod. došlo k uzavření nadjezdu. Ve snaze ulehčit život našim spoluobčanům jsme pro osobní automobily s platnou parkovací známkou připravili možnost jízdy ulicemi Švermova a Ke Kovoně přes soukromý pozemek Kovony. Tato trasa vede přes velmi frekventované železniční přejezdy, které jsou vybaveny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez přerušovaného bílého světla.

     Je si potřeba uvědomit, že jde o křížení dvou komunikací, silnice se železnicí, kde přednost má vždy vlak. Z důvodu hrubé nekázně řidičů a alarmující neznalosti, jak se na železničních přejezdech chovat, uvádím z § 28 ze zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích následující:

         1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
          
         3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
Cituji z § 29: 1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
 
  1. a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu
     přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  1. b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového
     zabezpečovacího zařízení,
  1. c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
  2. d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet
     jeho houkání nebo pískání,
  1. e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým
     praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
  1. f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování
     v jízdě.
     Znamená to: není-li přejezdové zabezpečovací zařízení vybaveno přerušovaným bílým světlem, a nebo když nesvítí, musí se řidič motorového vozidla chovat na železničním přejezdu tak, jako by byl přejezd vybaven jenom výstražnými kříži. To znamená, že 50 m před přejezdem může jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. a podle rozhledu na železniční trať se musí rozhodnout, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Nikdo nesmí z jakéhokoliv důvodu zůstat stát na trati. Zábrzdná vzdálenost vlaku je až 1 000 m.

     Je především na nás řidičích, abychom ubrali plyn a nepouštěli se do nerovného souboje s vlaky, které většinou vítězí. V případě, že dojde k jakékoliv mimořádné události, je Policie ČR připravena používání této objízdné trasy zakázat.
 
Chovejme se proto na tomto úseku obzvlášť obezřetně, abychom objízdnou trasu mohli všichni využívat po celou dobu uzavření nadjezdu.
                                                                                                 
Ing. Karel Otava
starosta města
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.