+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová,  Javorčíková, Bláhová,  Smejkal, Otava, Spieszová, Hercík
Omluveni: Ertner, Vlček, Hančová

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Předseda výboru informoval členy o současné situaci okolo obchvatu města- bylo požádáno o ÚR a 21.1.2019 zahájeno stavební řízení. Dne 26.2.2019 v 9:00 je plánováno jednání účastníků řízení. Po vydání ÚR projektant požádá o vložení stavby do KN a po zápisu stavby může být zahájeno vyvlastňovací řízení. Poté může být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a zároveň podána žádost o dotaci.
 2. Paní místostarostka R. Fischerová a pan místostarosta J. Havelka seznámili členy výboru s projektem Svět záchranářů, který se bude v Lysé n.L. realizovat. Hlavním investorem projektu je Středočeský kraj. Město Lysá nad Labem pro účely projektu poskytne pouze pozemek.
  • Výbor souhlasí s realizací záměru Svět záchranářů na pozemcích města Lysá n.L. v ulici Poděbradova
  • Výbor souhlasí s přípravou smlouvy převodu pozemku za 1,-Kč v případě realizace projektu a doporučuje ve smlouvě též ošetřit lhůtu, do které bude projekt realizován. Pokud k realizaci nedojde, pozemek se vrátí do majetku města.
  • Výbor bere na vědomí, že projekt a následný provoz bude financován z prostředků Středočeského kraje
 3. Dalším blokem bylo projednání odkoupení pozemků pod budoucí stavbou obchvatu v II etapě.
  • Výbor souhlasí s odkupem pozemků za částku 250,-Kč/m2 a pro trvalý zábor za 20,-Kčm2 od podílových vlastníků Pýchových o výměře 1.566 m2, od paní Crhové pozemek o výměře 87m2, od podílových vlastníků pana Kratochvíla a paní Malichové o výměře dle skutečného geometrického, od pana Rubeše o výměře dle skutečného geometrického zaměření, od paní Barákové o výměře 15m2
 4. Výbor souhlasí s odkupem pozemku v ulici Růžová o výměře 34m2 od pana Hermana za částku 1,-Kč do majetku města Lysá n.L.
 5. Výbor souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 1478/4 o výměře 100m2 v lokalitě Řehačka do majetku města Lysá n.L. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 6. Výboru byl dále předložen záměr možnosti odkupu kulturního zařízení Calypsso. Za cenu 10.200.000,-Kč. Výbor záměr velice pečlivě projednal, zajímal se především o další související náklady.
  • Výbor doporučuje zjistit a zvážit předpokládanou výši investice na rekonstrukci
  • Výbor doporučuje zjistit jaká je výše provozních nákladů
  • Výbor doporučuje projednat a zvážit využití objektu s ohledem na výši vstupní investice
  • Výbor opatrně souhlasí se záměrem na odkoupení zařízení Calypsso jako nebytové prostory v poměru hlasů 5x pro a 2x zdržení se hlasování. 
 7. Pozemkové úpravy: výbor byl informován paní Javorčíkovou, že v Litoli schází 7 ha a v Lysé n.L. 5 ha, což je výrazný posun od minulého jednání a paní Javorčíkové náleží poděkování 
 8. Další jednání výboru je plánováno na 10.4. 2019 od 18:00 

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.