+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 17 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Javorčíková,

Omluveni: Smolíková, Ertner,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Výkup pozemku o výměre cca 120 m2 pod trasou obchvatu od pana Fišera. Jedná se o pozitivní reakci na novou nabídku výkupu dle nového záborového elaborátu. Výbor doporučuje návrh schválit.
 2. Výkup pozemku pod trasou obchvatu o výměře 871 m2 od paní Čásenské. Stejný případ jako bod 1. Výbor doporučuje výkup schválit.
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v oblasti železniční stanice Lysá nad Labem. Jedná se o žádost SŽDC. Výbor doporučuje zveřejnění záměru na úřední desce. Zároveň však výbor žádá o předložení přesného záborového listu pro každý z požadovaných pozemků před tím, než bude projednáván prodej žadateli.
 4. Žádost pana Špitálského na prodej a směnu pozemků v trase obchvatu. Jedná se o reakci na novou nabídku odkupu v trase obchvatu. Pan Š. chce část pozemku prodat dle pravidel. S tím výbor souhlasí. Část pozemku chce směnit za jiné městské pozemky. Zde se ale jedná o pozemek, který má žadatel ve spoluvlastnictví. Nejprve se tedy musí vyjádřit spolumajitelé ohledně předkupních práv. Zde doporučuje výbor počkat na jejich vyjádření k nabídce města i k nabídce spoluvlastníka.
 5. Výkup pozemku o výměře 406 m2 od pana Manharta. Jedná se o pozitivní reakci na nový návrh města. Výbor doporučuje schválit.
 6. Zpráva od Státního pozemkového úřadu ohledně žádosti města o zahájení pozemkových úprav. Dle aktuálního stavu schází v katastru Lysé souhlas vlastníků 51,47 hektaru což je 2,88% a v katastru Litole chybi souhlas vlastníků 12 hektarů, což je 5,6% . Výbor vzal zprávu na vědomí a doporučuje nyní písemně oslovit všechny vlastníky zemědělských pozemků o výměře větší než 5000 m2 s žádostí o podporu pro zahájení pozemkové úpravy. Výzva by měla být zveřejněna i v Listech a na webu města.
 7. Potvrzení kupní ceny pozemků od ČD a.s. v Litoli pro výstavbu parkoviště. Výbor doporučuje schválit nabízenou cenu.
 8. Návrh pana Hory ohledně odkupu jeho pozemků. Výbor návrh nedoporučuje. Pozemky město v současné době nepotřebuje a s obchvatem nesouvisí.
 9. Znalecký posudek na pozemky a budovu vily naproti bývalému cukrovaru. Znalecký posudek zní na 7 800 000 až 8 000 000 Kč. Majitelka nabízí městu odkup za 8 milionů Kč. Výbor doporučuje nemovitost za tuto cenu koupit za účelem vybudování mateřské školky.
 10. Výkup pozemku o výměře 143 m2 od paní Novákové pro obchvat. Jedná se o pozitivní reakci na návrh města. Výbor návrh doporučuje schválit.
 11. Různé: Předseda poděkoval všem členům výboru za účast na práci výboru pro obchvat.

Zapsal: Hynek Fajmon

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.