+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Naďa Tlamichová, Jana Javorčíková,

Omluveni: Romana Smolíková, Caroline Chudobová,

Neomluven: Petr Gregor

Výbor projednal materiály předložené paní Janou Javorčíkovou z došlé korespondence a materiál paní Caroline Chudobové ve věci výstavby spojovacích chodeb.

1.       Žádost pana Daňka týkající se odkoupení části pozemku města před domem č.p.1491 za účelem vybudování bezbariérového přístupu – rampy. Výbor souhlasí s odprodejem pozemku města za cenu 500 Kč za 1m2 v těchto případech.

2.       Žádost o nájem pozemku p.č. 3497/1 za účelem zpřístupnění pozemku žadatele. Cesta je nyní rozoraná, ale nikdo ji nemá pronajatu. Výbor doporučuje vyvěsit záměr na pronájem cesty s tím, že nájemce si cestu obnoví na své náklady.

3.       Prodej pozemků pod trafostanicemi firmě ČEZ. Výbor byl informován o tom, že trafostanice v ulici Přemyslově a Nerudově patří dle dokladů firmě ČEZ. Firma požádá o odkup pozemků pod těmito trafostanicemi od města za částku 1000 Kč/1m2 jako v ostatních obdobných případech. Prodej se uskuteční po oddělení a zapsání těchto pozemků. Výbor tento postup doporučuje.

4.       Smlouva o převodu pozemků kraje v lokalitě u litolského mostu na město s doplněním podmínky předkupního práva pro kraj. Výbor s návrhem smlouvy souhlasí a doporučuje ke schválení.

5.       Výkup pozemků v lokalitě Řehačka okolo místní hospody od Povodí Labe. Výbor bere na vědomí nabídku od Povodí Labe a doporučuje ji ke schválení.

6.       Nabídka TK Slovan na odprodej pozemku pod městskou komunikací Na mlíčníku za 1 Kč. Výbor s výkupem souhlasí a doporučuje jej schválit.

7.       Návrh paní Caroline Chudobové na výstavbu spojovacích chodeb v MŠ Mašinka. Výbor o návrhu diskutoval a nepřijal žádné usnesení.

8.       Různé: Termíny zasedání výboru pro rok 2017 budou stanoveny po stanovení termínů zasedání zastupitelstva města.

Zapsal: Hynek Fajmon, 9. 12. 2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.