+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici v Lysé nad Labem

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová, Jana Javorčíková

Omluveni: Petr Gregor, Romana Smolíková

Výbor projednal následující body programu:

1.       Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi městem a krajem při výstavbě obchvatu

2.       Výkup pozemku a další spolupráci s Povodím Labe

3.       Aktuální stav výkupu pozemků v trase obchvatu

4.       Různé

Ad 1. Předseda výboru informoval o schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi městem a krajem při budování obchvatu města. Na straně kraje dosud věc definitivně projednána není. Je třeba počkat na ustavení nových orgánů kraje.

Ad 2. Paní Javorčíková informovala o tom, že Povodí Labe nebude z důvodu úpravy svých vnitřních předpisů moci v dohledné době projednávat nakládání se svými pozemky. V současné době tedy město nemůže vykoupit polní cesty za Kovonou, které jsou ve vlastnictví Povodí Labe.

Ad 3. Výbor byl seznámen s aktuálním stavem jednání s těmi vlastníky pozemků v trase obchvatu, kde dosud nebylo dosaženo dohody. Výbor bere na vědomí, že UZSVM ČR již brzy převezme pozemek od NPÚ a následně jej bude možné získat pro stavbu obchvatu. Výbor dále bere na vědomí výsledky jednání s paní Marcaníkovou a informaci o exekuci v případě jednoho spoluvlastníka již projednaného a schváleného výkupu pozemku.

Ad 4. Výbor projednal rovněž otázku výkupu pozemků u pana Rambouska a pana Fišera v lokalitě pod Šibákem. V obou případech výbor doporučuje připravit, projednat a odsouhlasit smlouvu o smlouvě budoucí dle již schválených podmínek.

Výbor souhlasí s odprodejem městských již připlocených pozemků v Pivovarské ulici dle žádosti pana Drahotského.

Výbor rovněž souhlasí s odprodejem části městského pozemku v ulici Luční dle žádosti firmy Lowlanda. Výbor však nesouhlasí s odprodejem stávajícího parkoviště.

Výbor souhlasí s výkupem pozemku p.č. 43/4 o výměře 143m2 v trase obchvatu Za borkem od 10 spoluvlastníků. Výkup je dle standardních podmínek.

Další zasedání výboru se uskuteční dne 7. 12. 2016 od 18 hodin na radnici.

Zapsal: Hynek Fajmon, 4. 11. 2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.