+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Romana Smolíková, Petr Gregor, Vladimír Kopecký a Jana Javorčíková

Omluveni: Caroline Chudobová a Naďa Tlamichová

Výbor projednal písemně předložené materiály následovně:

1.       Zpráva o stavu výkupu pozemků pro stavbu obchvatu města. Ze zprávy vyplývá, že je již vykoupeno cca 75% potřebných pozemků. Výbor bere zprávu na vědomí.

2.       Žádost SŽDC o odkup pozemků města a věcná břemena v souvislosti s obchvatem. Výbor doporučuje postupovat dle návrhu odboru a uzavřít navíc i smlouvu o smlouvě budoucí.

3.       Žádost pana Waise – výbor souhlasí s návrhem řešení předloženého odborem. Převod peněz nechť se uskuteční přes advokátní úschovu až po zapsání vlastnického práva na město. Jedná se o pozemky potřebné pro obchvat.

4.       Žádost paní Kubečkové a Farkové – výbor souhlasí s návrhem odboru. Jedná se o pozemky potřebné pro obchvat.

5.       Žádost pana Rubeše o odkup zemědělského pozemku. Žádost nesouvisí s budováním obchvatu. Výbor s odprodejem pozemku nesouhlasí, protože pozemek město může ještě potřebovat. Doporučujeme nabídnout zájemci pacht tohoto pozemku po vypořádání stávajícího nájemce.

6.       Žádost pana Klainera – s doplněním věcného břemene do již schváleného odkupu pozemku městem výbor souhlasí.

7.       Žádost paní Řezníčkové – výbor nesouhlasí s výkupem nabízeného pozemku, jelikož jej město k ničemu nepotřebuje. Doporučujeme žadatelce nabídnout pozemek SŽDC, která jej potřebuje pro modernizaci tratě.

8.       Žádost pana Honce – výbor souhlasí s návrhem na převod pozemku na město za 1Kč dle návrhu.

9.       Žádost paní Pechalové – výbor nesouhlasí s odprodejem městských pozemků dle návrhu paní žadatelky.

10.   Návrh Povodí Labe s.p. na odprodej pozemku v Brandlově ulici pod stávající komunikací – výbor bere na vědomí nabídku Povodí Labe, konstatuje, že výkupní cena ve výši cca 360 Kč za 1m2 se zdá být příliš vysoká, výbor doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu dalším jednáním o ceně a případné směně i o výkupu polních cest okolo Kovony. Výbor doporučuje zaměřit se na výkup polních cest okolo Kovony, protože tyto cesty bude město potřebovat získat z důvodu budování objízdné trasy.

11.   Žádost paní Marcaníkové – výbor bere na vědomí nabídku a doporučuje pověřit pana starostu dalším jednáním. Jedná se o pozemky v trase obchvatu.

12.   Oznámení Státního pozemkového úřadu (SPU) o pozemcích v jeho správě v trase obchvatu – výbor bere na vědomí.

13.   Oznámení Národního památkového ústavu (NPÚ) o pozemku v jeho správě – výbor je překvapen negativní reakcí NPÚ a neochotou ředitele regionálního pracoviště jednat o legitimním požadavku města. Výbor doporučuje obrátit se s žádostí o jednání přímo na generální ředitelku NPÚ.

14.   Žádost paní Šimonkové – výbor bere na vědomí žádost, ale s žádným navrhovaným řešením nesouhlasí. Výbor proto doporučuje další jednání o možné směně za přiměřené pozemky.

15.   Žádost pana Zumra – pozemky v trase obchvatu a dle standardních podmínek. Výbor doporučuje schválit.

16.   Žádost pana Kopejtka – výbor bere na vědomí, že žadatel chce uzavřít dle standardních podmínek pouze smlouvu o smlouvě budoucí. Toto řešení výbor doporučuje.

17.   Žádost paní Hronové – výbor bere na vědomí opakovanou žádost a doporučuje zastupitelstvu navrhnout žadatelce výkup pozemku pod obchvatem za 250 Kč za 1m2 a ostatní plochu zbytkového pozemku za 100 Kč za 1m2.

18.   Termín dalšího jednání byl stanoven na 5. 10. 2016 od 18 hodin.

Zapsal: Hynek Fajmon, 2. 9. 2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.