+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici v kanceláři paní Javorčíkové

Přítomni: Hynek Fajmon, Naďa Tlamichová, Petr Gregor, Michal Rudolf, členové výboru, Vladimír Kopecký, Jana Javorčíková – odbor SMI,

výbor byl usnášeníschopný

Omluveni: Romana Smolíková, Caroline Chudobová,

1.      V úvodu předseda výboru informoval o tom, jak dopadlo projednávání materiálů týkajících se záležitostí výboru v zastupitelstvu města. Paní Jana Javorčíková informovala, že město získalo nejaktuálnější verzi záborového plánu pro výstavbu obchvatu města. Z tohoto dokumentu vyplývá, že některé výměry kupovaných pozemků se budou částečně lišit. V některých případech to bude záležitost jednotek nebo desítek metrů čtverečních, což nebude dle názoru výboru nutné znovu projednávat. V některých případech je ale rozdíl značný v řádu stovek a více metrů čtverečných a v tom případě budou materiály předloženy do zastupitelstva opětovně. Důležité je to, že nyní je již možné začít zadávat zpracování geometrických oddělovacích plánů na kupované pozemky a následně je převádět na město a zapisovat je do katastru nemovitostí.

2.      Výbor projednal žádost výkup části pozemku pod stavbou obchvatu města od paní Renáty Noskové. Výbor s návrhem souhlasí bez připomínek.

3.      Výbor projednal návrh parcelace stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality Hrabanov za černými vraty. Výbor doporučuje zastupitelstvu města navrženou parcelaci předělat. Výbor navrhuje, aby v severní části pozemku došlo k vytvoření více pozemků než navržených dvou, z nichž každý má výměru přes 2000m2. Dále výbor doporučuje, aby zhruba v polovině území byla vytvořena komunikace navazující po vrstevnici na již existující komunikaci na druhé straně silnice. Dále výbor doporučuje, aby v jižní části lokality u černých vrat byla parcelace provedena tak, aby zde mohly vzniknout řadové domky nebo bytový dům o cca 10 bytech. Výbor tyto úpravy doporučuje s ohledem na to, že se jedná o rozsáhlou lokalitu, která by neměla být zastavěna s mimořádně nízkou hustotou zástavby. I s ohledem na reálnou poptávku stavebníků se výbor shoduje v názoru, že výměra pozemků by měla být mnohem menší, než je navrženo. Tím by bylo možné do lokality dostat více zájemců i obyvatel.

4.      Výbor diskutoval o návrhu rozpočtu města na rok 2016. S navrženou částkou 15 milionů Kč pro výkupy pozemků výbor souhlasí. Dále výbor doporučuje vyčlenit z položky projektová příprava samostatnou položku projekt obchvatu města a do této položky navrhuje vyčlenit pro rok 2016 částku 5 milionů Kč. Výbor doporučuje s ohledem na termín podání žádosti a velikosti zakázky na zpracování projektu obchvatu vypsat soutěž na zhotovitele projektu již v 1. čtvrtletí 2016. Doporučuje se vypsat soutěž tak, aby náklady na projekt mohly být uplatněny k proplacení v programu IROP.

5.      Další jednání výboru pro obchvat se uskuteční dne 20. ledna 2016 od 18 hodin v kanceláři paní Javorčíkové.

Zapsal: Hynek Fajmon, 8. prosince 2015

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.