+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
konaného dne 7. října 2015 od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Jana Javorčíková, Vladimír Kopecký

Omluveni: Romana Smolíková, Petr Gregor, Naďa Tlamichová, Michal Rudolf,

Na programu jednání byly došlé žádosti o výkupy pozemků v trase obchvatu města a jedna žádost o výkup pozemků související s realizací pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem. Dále byla na programu vzorová nájemní smlouva pro dočasný zábor pozemků. Výbor projednal všechny dokumenty, které mu byly z odboru SRMM předloženy.

Ad 1. Žádost pana Láníka – výkup pozemků pod obchvatem za celkovou částku včetně všech nákladů ve výši 118 102 Kč. Výbor doporučuje výkup schválit bez připomínek.

Ad 2. Žádost pana Hendricha – výkup pozemků pod obchvatem za celkovou částku včetně všech nákladů ve výši 612 102 Kč. Výbor doporučuje výkup schválit bez připomínek.

Ad 3. Žádost pana Palíra a paní Klainerové – výkup pozemků pod obchvatem od dvou spoluvlastníků za celkovou částku včetně všech nákladů ve výši 307 900 Kč. Výbor doporučuje výkup schválit bez připomínek.

Ad 4. Žádost pana Jarolíma – výkup pozemků pod obchvatem za celkovou částku včetně všech nákladů ve výši 35 680 Kč. Výbor doporučuje výkup schválit bez připomínek.

Ad 5. Typová smlouva o nájmu pozemků nutných během výstavby k dočasnému záboru – výbor doporučuje stanovit výši nájemného dle aktuální platné výše pachtu příslušného pozemku platného k 30. 6. 2015 případně valorizovaného o inflaci. V případě, že pozemek není k tomuto datu propachtován, bude výše nájmu stanovena dle ceníku nájemného a pachtovného, které má město u svých zemědělských pozemků. Dále výbor doporučuje stanovit délku výpovědní lhůty na 6 měsíců. Nájemní smlouva se bude s majiteli uzavírat až před zahájením stavby. V kupních smlouvách však bude již obsažen závazek města i majitele nájemní smlouvu po dobu výstavby pro dočasné zábory uzavřít.

Ad 6. Žádost pana Hory – návrh na odprodej pozemků pana Hory o celkové výměře 1,3 hektaru za 100 Kč/1m2. Náklady na výkup by tedy činily 1,3 milionu Kč. Pozemky nejsou v trase obchvatu. Nacházejí se za bývalým cukrovarem. Výbor výkup pozemků za požadovanou cenu nedoporučuje. Město je v dohledné době nepotřebuje.

Ad 7. Žádost paní Havelkové – výkup pozemků pod obchvatem za celkovou částku 420 742 Kč. Výbor výkup doporučuje schválit bez připomínek.

Ad 8. Žádost pana Louče – žadatel chce prodat svůj pozemek buď celý za 500 Kč za 1m2 nebo část za 1000 Kč za 1m2. Výbor konstatuje, že žádost je v rozporu s nabídkou města a nedoporučuje ji akceptovat z finančních důvodů i z důvodu precedenčních.

Ad 9. Žádost paní Kubečkové a pana Šáchy – výkup pozemků pod obchvatem za celkovou částku 22 942 Kč. Výbor doporučuje schválit výkup bez připomínek.

Ad 10. Žádost pana Fišera – výkup pozemku a na něm stojící chatičky v lokalitě Pod šibákem v trase obchvatu. Jedná se o jediný případ v trase obchvatu, kde je trasa vedena přes stávající obytnou stavbu. Pan Fišer se odvolává na dohodu se Středočeským krajem a firmou Pragoprojekt a.s., která stavbu obchvatu projektovala. Výbor souhlasí s výkupem za 250 Kč za 1m2 u trvalého záboru. U zbývajícího malého trojúhelníkového pozemku o výměře do 100 m2 výbor doporučuje souhlasit s výkupem za částku 100Kč za 1m2. Dále výbor konstatuje, že k naplnění původní dohody o výstavbě náhradní chaty na opačné straně pozemku, je nutné změnit územní plán města tak, aby se zde tato stavba mohla postavit. (V předchozím UP to bylo možné, ale nyní to možné není.) Výbor doporučuje zastupitelstvu zahrnout žádost o tuto změnu do nyní probíhající úpravy UP. Po provedení změny UP výbor souhlasí s výstavbou náhradní chaty dle předloženého projektu na náklady města a vybudování nezbytného oplocení.

Ad 11. Žádost paní Čásenské – výkup pozemků pod trasou obchvatu za celkovou částku 1 247 022 Kč. Výbor s výkupem souhlasí bez připomínek. Výbor souhlasí i s avizovanou směnou za zbývající části pozemku a vyzývá paní Čásenskou, aby si vybrala náhradní pozemky ze schváleného seznamu.

Různé: Další jednání výboru se uskuteční dne 4. 11. 2015 od 18 hodin v kanceláři u paní Javorčíkové.

Zapsal: Hynek Fajmon, 8. 10. 2015

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.