+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ZÁPIS z 3. zasedání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 29. 4. 2015

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová, Michal Rudolf, Romana Smolíková,

Omluven: Petr Gregor

Hosté: Vladimír Kopecký, Jana Javorčíková

Zasedání výboru se konalo od 17,30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Na programu bylo projednání následujících bodů:

1. Smlouva o spolupráci na výstavbě obchvatu se Středočeským krajem

2. Pravidla pro výkup a otázka stanovení výkupní ceny

3. Seznam pozemků vhodných ke směně

4. Různé

Ad 1. Členové výboru dostali k dispozici návrh smlouvy zaslané od Středočeského kraje. V diskusi padlo, že je nutné vyčistit odkazy na jiné akce, které se dělaly stejnou smlouvou. R. Smolíková navrhovala, aby město před podpisem smlouvy získalo zkušenosti jiných radnic s těmito smlouvami. Tento návrh nezískal většinu. S obsahem smlouvy členové výboru vyslovili souhlas.

Usnesení výboru: Výbor doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu s SK.

Ad 2. Předseda výboru informoval členy o tom, že na základě předchozího doporučení výboru zadalo vedení města vypracování znaleckého cenového posudku na šest pozemků nacházejících se v trase obchvatu města. Termín dodání tohoto posudku je 5. 5. 2015. Bylo dohodnuto, že posudek bude zaslán elektronicky všem členům výboru a výbor se následně dohodne, kdy a jak se k němu vyjádří.

Ad 3. Paní Javorčíková prezentovala svůj seznam pozemků vhodných pro směnu za pozemky v trase obchvatu města. Členové výboru se přesunuli do její kanceláře a na mapových podkladech byly projednány všechny pozemky, které navrhl předseda výboru v předchozím materiálu i všechny pozemky z návrhu paní Javorčíkové. Ze seznamu byly vyloučeny všechny pozemky, které vzbuzovaly jakoukoliv pochybnost, že nemají být určeny pro směnu. Výsledkem je první seznam pozemků vhodných ke směně, který výbor doporučuje ke schválení. Bylo dohodnuto, že seznam bude předán k projednání do ZM. Práce na rozšíření seznamu budou pokračovat.

Ad 4. V diskusi R. Smolíková upozornila na to, že se jí nelíbí záměr dopravní komise vytvořit v ulici 9. května parkovací místa ze zatravňovací dlažby. Bylo konstatováno, že věc bude dána do zápisu.

Zapsal: Hynek Fajmon, předseda výboru, 5. 5. 2015.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.