+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
OV Řehačka

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU ŘEHAČKA DNE 24.01.2020

Přítomni: Martin Koukal, Renata Vaňáková, Vlasta Šímová, Martin Krejčík, Václav Beneš

Omluveni: -
Neomluveni: -

Hosté: pan místostarosta Mgr. Jiří Havelka, pan Daniel Smerda

Program jednání:
1) Přivítání účastníků schůze a poděkování za účast na schůzi OV panu místostarostovi Mgr. Jiřímu Havelkovi

2) Projednání činnosti v roce 2020

3) Přemístění kontejnerů na tříděný odpad na původní místo za opraveným mostkem a doplnění kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo a plasty) u
hospody Řehačka - Osadní výbor žádá o přemístění kontejnerů na separovaný sběr zpět na původní místo. Dále žádá o zřízení nového hnízda na separovaný sběr u hospody a to v členění nádoby na papír plast a sklo.

4) Oprava komunikací, přístupových cest na Řehačce - v minulých letech se osvědčila úprava cest asfaltovým recyklátem. Osadní výbor žádá město o pokračování oprav přístupových komunikací k chatám stejnou metodou.

5) Údržba a oprava, technického zázemí pro provoz hřiště, byli projednány podmínky pronájmu části pozemku p.č. 3628/77 s panem Šmerdou.
- Pozemek p.č. 3628/77 se pronajme bez hřiště a technického zázemí pro hřiště.
- Pronajatý pozemek bude volně přístupný
- Žádost pana Šmerdy byla OV Řehačka doporučena ke schválení Radě města za výše uvedených podmínek

6) Obnovení dodávky el. energie ke hřišti. K tomuto je potřeba obnovení el. instalace v zázemí pro hřiště a zprovoznění stávajícího veřejného osvětlení u hřiště. Osadní výbor žádá o pomoc město v této věci.

7) Vyčištění a zlepšení kvality vody v jezeru Řehačka. V loňském roce proběhla zkouška čištění biologickou cestou, za pomocí rybářské organizace Čelákovice. Zkoušky prokázaly dobré výsledky.- osadni výbor doporučuje, aby se pokračovalo v tomto čištění.

8) Úprava hřiště. Osadní výbor provede před sezónou rozšíření (cca 1,5m) a zatravnění hřiště.

9) Příprava turnaje v nohejbalu 23.5.2020. Turnaj je postupně připravován.

10) Předběžné projednání dětského dne a různých akcí pro děti na Řehačce.

11) Zřízení mola na Labi pro volnočasové aktivity občanů a návštěvníků Řehačky. Osadní výbor žádá o zřízení mola podobně jako je tomu v Čelákovicích.

12) Možnost získání venkovních vitrín, již nepoužívaný majetek města. Osadní výbor žádá o předání jedné nepotřebné vitríny před městským úřadem pro potřeby OV.

13) Odstranění padlého stromu v Mlynařici.

14) Osadní výbor žádá město o čtyři kusy laviček. Osadní výbor si umístění a upevnění provede.

15) Závěr

Jednání se konalo od 18:00 24.01 2020 v hospodě Řehacka v Lysé nad Labem (osada Řehačka) dne 25.01.2020
Zapsal: Martin Koukal
předseda OV Řehačka
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.