+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Osadní výbor obce Byšičky

Zápis ze zasedání osadního výboru obce Byšičky dne 1.5.2020

Přítomni: J. Koštíř, S. Kotršál, M. Freiberg, pí. Lajnerová, + pan Hejňák L. jako host

1. Akce - aktualizace:
Veškeré akce jsou odloženy a budou naplánovány dle uvolňování mimořádných opatření spojených s Covid-19. Jedná se hlavně o

2. Návrhy na čerpání rozpočtu – nástěnka zaplacena, uvolněny výdaje na úpravu pozemku u hasičárny – osivo, hnojivo, herbicid.

3. Osadní výbor trvá na odstranění nerovností ve vozovce po stavbě kanalizace. Občané si stěžují na velké louže, ze kterých vystřikující voda poškozuje nemovitosti. Reklamaci řeší KSS. Termín vyplnění nerovností a zametení štěrku přislíben do 31.05.2020.

Dále sleduje M.Freiberg

4. Přístavba hasičárny. Na samostatné schůzce byla přístavba u hasičské zbrojnice zamítnuta. Osadní výbor se shodl, že může být společně s MěÚ hledáno i jiné než dosavadní umístění přístavby. Současně bylo doporučeno vzhledem ke konání akcí i během topné sezóny – schůzek osadního výboru, schůzek a odborné příprava jednotky SDH, schůzek oddílu mladých hasičů, voleb, předvánočních setkání, silvestra, výroční schůze hasičů, aj. zohlednit i nutnost zajištění provozu sociálního zařízení v toto období. Jako schůdná varianta se naskytuje pořízení kontejnerového provedení známého např. z kempů. Je nutné zajistit a předložit nabídky.
Zodpovídá pan Kotršál.

5. Oprava cesty od křižovatky Řehačka směrem do Chalup a k panu XXX. Cesta byla opravena kamennou drtí. Obyvatelé Tří chalup jsou spokojeni. OV děkuji odboru správy majetku za realizaci. Dále bude sledována přislíbená úprava po digitalizaci.

6. Oprava komunikace v uličce k Labi započala. Připomínky se průběžně řeší.
Za osadní výbor sleduje M.Freiberg

7. OV obdržel z Krajského úřadu informaci o doplnění autobusového spoje ve 13:30 z Lysé nad Labem. Vzhledem k současné situaci ale školní autobusy nejezdí, spoj bude zřejmě využit až v novém školním roce. OV děkuje Krajskému úřadu za podporu dopravní obslužnosti.

8. Osadní výbor se shodl, že přípojku kanalizace a vodovodu do hasičské zbrojnice bude vhodné realizovat současně s přístavbou sociálního zázemí. Sledovat společně s přístavbou.
Za osadní výbor sleduje pan Kotršál

9. Potvrzena potřeba projednat možnosti snížení rychlosti v obci v souvislosti se špatným stavem komunikace, velkým počtem turistů a cyklistů a samozřejmě pohybem dětí. Velkým problémem na doposud stále prašné silnici jsou dále omylem projíždějící kamiony, popelářský vůz a autobus, neboť tito víří nesmetený prach nepřiměřeným způsobem. Dále byl projednán požadavek řešení situace u statku Karlov. Je zde hned za zatáčkou pohyb osob i koní, značka 30 km je ale až před zastávkou autobusu. Možným řešením je posunutí dopravní značky před statek a doplnění upozornění na pohyb zvířat. OV požádal odbor dopravy o návrh řešení obou požadavků. Vedoucí odboru 13.10. 2019 podala informaci, že se OV musí obrátit na Krajskou správu silnic nebo Dopravní inspektorát PČR Nymburk. S KSS bylo dohodnuto, že OV musí vypracovat konkrétní návrh. Téma bylo diskutováno, návrh bude připraven. Zajíždění kamionů bylo omezeno úpravou dat v navigačních systémech.
Zodpovídá M.Freiberg – připravit návrh značení

10. V souvislosti se značným zatížením komunikací 3521 a 3518 z Lysé do Byšiček těžkou technikou zajišťující úpravu železniční trati a tím způsobeným poškozením vozovky a hlavně krajnic OV požaduje, aby MěÚ Lysá nad Labem na příslušných místech požadoval kompletní opravu krajské silnice po dokončení stavby v roce 2022.

11. Uživatelé polní cesty po Zbudově upozorňují na vznik velkých jam po stavbě kanalizace. Protože tam kromě provozu zemědělské techniky vede cyklostezka žádá OV o prověření reklamace u zhotovitele kanalizačního vedení nebo nalezení jiného řešení opravy povrchu cesty.
Za osadní výbor: Miloš Freiberg

Zapsal: Miloš Freiberg Byšičky 13.05.2020
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.