+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Osadní výbor obce  Byšičky

Zápis ze zasedání osadního výboru obce Byšičky  dne 13.1.2020

Přítomni:  J. Koštíř, S. Kotršál, M. Freiberg, pí. Lajnerová, + pánové Jílek a Hejňák L.

     částečně

 • Akce - aktualizace:
 • 2. 2020 – předvýroční schůze SDH Byšičky
 • 2. 2020 – výroční členská schůze SDH Byšičky
 • Přelom únor/březen – Projekce filmu „Procesí k panence“ s besedou a občerstvením (zatím nevyjasněna velkoplošná projekce)

 • Čerpání rozpočtu 2019 – vše uskutečněno dle odsouhlaseného plánu. Nová kamna nainstalována.

 • Návrhy na čerpání rozpočtu – akce roku 2020 na příštím jednání.

 • Osadní výbor trvá na odstranění nerovností ve vozovce po stavbě kanalizace. Občané si stěžují na velké louže, ze kterých vystřikující voda poškozuje nemovitosti.

Dále sleduje M.Freiberg. Úkol trvá.

 • Přístavba hasičárny. Na téma přístavby se bude konat samostatná schůzka. Osadní výbor se shodl, že může být společně s MěÚ hledáno i jiné než dosavadní umístění přístavby. Současně bylo doporučeno vzhledem ke konání akcí i během topné sezóny – schůzek osadního výboru, schůzek a odborné příprava jednotky SDH, schůzek oddílu mladých hasičů, voleb, předvánočních setkání, silvestra, výroční schůze hasičů, aj. zohlednit i nutnost zajištění provozu sociálního zařízení v toto období.

Zodpovídá pan Kotršál.

 • Oprava cesty od křižovatky Řehačka směrem do Chalup a k panu XXX. Paní tajemnicí Ing. Novotnou bylo sděleno, že na jaře 2020 bude provedena oprava štěrkodrtí 0,32 a následně po provedení digitalizace je plánováno zpevnění asfaltem.

Za OV sleduje paní Lajnerová

 • OV opětovně žádá, o odborné posouzení a úpravu uličky z návsi ke slepému rameni Labe tak, aby ulička byla řádně odvodněna a vozovka zpevněna. Prosíme o předání informace o probíhajících jednáních nebo vyvolání schůzky se zástupci OV.

Za osadní výbor sleduje M.Freiberg

 • OV požadovalo úpravu jízdního řádu tak, aby odpolední autobus neměl zastávku pouze Byšičky a vlakové nádraží, ale aby také stavěl ve městě u pošty jako jiné linky. Dále trval na prověření autobusu kolem 13:30, tak jak jsou obsluhovány i další malé obce např. Dvorce a Čihadla. Umožní to dřívější návrat dětí domů a také např. důchodcům zajet mezi poledním a odpoledním autobusem do města. Po přímé komunikaci osadního výboru s Krajským úřadem se s nejvyšší pravděpodobností podaří oba požadavky zajistit. Za OV řeší se středočeským krajem M.Freiberg

 • OV se shodl, že si nechá převést doménu bysicky.cz vzniklou k 300letému výročí obce a zaplatí poplatek cca 1 500 Kč na 5 let. Převod od pana XXX. Opětovně a znovu urgováno. Řeší M.Freiberg.

 • Osadní výbor se shodl, že přípojku kanalizace a vodovodu do hasičské zbrojnice bude vhodné realizovat současně s přístavbou sociálního zázemí. Sledovat společně s přístavbou.

Za osadní výbor sleduje pan Kotršál

 • Potvrzena potřeba projednat možnosti snížení rychlosti v obci v souvislosti se špatným stavem komunikace, velkým počtem turistů a cyklistů a samozřejmě pohybem dětí. Velkým problémem na doposud stále prašné silnici jsou dále omylem projíždějící kamiony, popelářský vůz a autobus, neboť tito víří nesmetený prach nepřiměřeným způsobem. Dále byl projednán požadavek řešení situace u statku Karlov. Je zde hned za zatáčkou pohyb osob i koní, značka 30 km je ale až před zastávkou autobusu. Možným řešením je posunutí dopravní značky před statek a doplnění upozornění na pohyb zvířat. OV požádal odbor dopravy o návrh řešení obou požadavků. Vedoucí odboru 13.10. 2019 podala informaci, že se OV musí obrátit na Krajskou správu silnic nebo Dopravní inspektorát PČR Nymburk.

Zodpovídá M.Freiberg – připravit dopis na paní Chmelovou z KSÚS.

 • U zastávky Karlov je hned v sousedství stromoví/keře v neutěšeném stavu. Hrozí pád větví na cestující na zastávce. OV žádal MěÚ o projednání s majitelem pozemku. Vlastníkem je zvo S.R.O. MěÚ bylo sděleno, že se vyhodnocuje projekt, bude požádáno OŽV o pokácení a následně bude provedena revitalizace. Členové SDH Byšičky do té doby vyčistí oblast kolem zastávky i za zatáčkou, kde větve keřů a stromů zasahovaly do úzké vozovky, aby nedošlo k pádu větví na osoby a nebyla poškozována projíždějící vozidla.

Za osadní výbor:     Miloš Freiberg

Zapsal:                  Miloš Freiberg                                                     Byšičky   05.02.2020

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.