+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Osadní výbor Byšičky

V částech města může zastupitelstvo zřídit osadní výbory z osob, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části, pro niž je osadní výbor zřízen. Výbory jsou minimálně tříčlenné. Předsedu, který nemusí být členem zastupitelstva, volí zastupitelstvo města. Osadní výbory se zabývají záležitostmi, které se týkají příslušné části města.

Seznam členů osadního výboru Byšičky