+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 29. 05. 2017.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, pí Mgr. M. Nováková, p. V. Pokorný,
p. M. Kodeš, pí Mgr. M. Tužinská Synková,

Omluveni: PhDr. K. Žigmundová,

Neomluveni: Ing. D. Kváč.

1) Proběhla kontrol plnění zápisů z roku 2016 s tímto výsledkem:
- 28. 11. 2016 – návrh nákupu nových laviček – chceme informaci od RM o aktuálním stavu nebo od odboru SM (odboru správy majetku),
- 28. 11. 2016 – návrh kontroly otevírací doby muzea – zatím bez zpětné vazby (odbor kultury),
- 24. 10. 2016 – KV uložil panu Ing. Kváčovi kontrolu plnění usnesení ZM a RM za druhé pololetí 2016 – zatím bez zpětné vazby.

2) ZM pověřilo KV kontrolou přidělování bytů.
Zdroj dat: paní Šošková z odboru SM (správy majetku). Protože jsme materiály obdrželi až v průběhu 05/2017, vyjádření předložíme až v 09/2017 (místo 06/2017).
Druhý zdroj dat paní Crhová.

Příští jednání se uskuteční 29. 06. 2017 v 18:30 hodin ve školní sborovně ZŠ J. A. Komenského.

Se zápisem souhlasí všichni přítomní členové KV.

Zapsal: Vilém Pokorný
Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.