+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 13. 03. 2017.
Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, PhDr. K. Žigmundová, pí Mgr. M. Nováková,
p. M. Kodeš,

Omluveni: p. V. Pokorný,

Neomluveni: Mgr. M. Tužinská Synková, Ing. Kváč.

1) K plnění úkolů od posledního jednání KV:
- vize mobility – rozpracováno,
- kontrola rekonstrukce klášterních teras – v řešení.

2) KV doporučuje překontrolovat doporučení KV ohledně muzea (otevírací hodiny, smluvní
vztah).

Příští jednání se uskuteční 29. 05. 2017 v 18:30 hodin v ředitelně ZŠ J. A. Komenského.

Se zápisem souhlasí všichni přítomní členové KV.

Zapsala: PhDr. K. Žigmundová
Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.