+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 28.11.2016.
Přítomni: pí R. Fischerová, Ing. D. Kváč, pí Mgr. M. Nováková, p. M. Kodeš, p. V.

Pokorný,

Omluveni: Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. F. Jašek, PhDr. K. Žigmundová.

1) Volba místopředsedy KV – nominace Matěj Kodeš.

Matěj Kodeš byl zvolen místopředsedou KV pěti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se

nezdržel.

2) Vize mobility města – do 15.12.2016 se členové KV vyjádří k VMM – svoje návrhy

a připomínky zašlou paní Fischerové (písemně – e-mailem).

3) Kontrola rekonstrukce klášterních teras – kontrolu provede Matěj Kodeš a Romana

Fischerová do 31.01.2017.

4) KV doporučuje vypovězení smlouvy s firmou ADNet z důvodu odvezení několika

laviček bez náhrady – porušení smlouvy.

KV dále doporučuje nákup nových laviček, případně i dalšího mobiliáře.

Se zápisem souhlasí všech 5 přítomných členů.

Zapsal: Vilém Pokorný

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.