Kontrolní výbor 24.10.16
Přítomni : Romana Fišerová, Marie Nováková, František Jašek, David Kváč, Matěj Kodeš

Nepřítomni: Martina Tužinská Synková, Vilém Pokorný

Omluveni: Květoslava ŽIgmundová

Zápis provedl: Matěj Kodeš

KV je usnášení schopný.

KV probral předávací protokol městských bytů vypracovaný panem Langem. KV se zněním souhlasí a žádá o urychlenou aplikaci.

KV uložil panu Kváčovi kontrolu usnesení ZM i RM za druhé pololetí 2016. Termín dokončení únor 2017.

Zápis byl přečten a všichni členové bez námitek souhlasí.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.