+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 25.04.2016.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. M. Tužinská Synková, Ing. D. Kváč, pí Mgr. M. Nová-
ková, PhDr. K. Žigmundová.

Omluveni: Mgr. F. Jašek, p. M. Kodeš, p. V. Pokorný.

1) Kontrola bytů – úkol z minulého KV.
- IT systém města je nekompatibilní se systémem firmy Crha. Doporučujeme konzultaci s IT pracovníkem města k nalezení možnosti převodu dat firmy Crha do tabulky typu Exel,
- doporučujeme ZM, aby dalo úkol OSMI ke zpracování předávacího protokolu bytů, ze kterého bude patrné, jaké závady jsou v bytě,
- KV doporučuje ZM zřízení pozice domovníka ze stávajících nájemníků s možností úlevy na nájmu v každém bytovém domě.

2) IT kontrola – úkol z minulého KV.
- kontrola aktualizace www stránek byla v pořádku.,
- nedostatky v materiálech: chybějí termíny plnění usnesení, chybné datum, chybí, komu se ukládají úkoly,
- komplikovaný systém v souvislosti s ochranou osobních údajů (začerňování).

3) Plán práce KV a kontrola usnesení ZM od 01.01.2016.
- zjistit, jaké ustanovení zákona ukládá KV kontrolovat usnesení ZM – zjistí p. Kváč, pí Mgr. Nováková.

4) Kontrola muzea.
Zkontrolovat vynaložené 4 mil. Kč a jejich účelovost (co bylo pořízeno a postaveno) – pí Mgr. Nováková, p. Kodeš.

5) Termín KV 06.06.2016 od 18:30 hodin v ZŠ J. A. Komenského.

Se zápisem přítomní členové KV souhlasili.

Zapsal: p. Ing. Kváč D.
Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.