+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 08.02.2016.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. M. Tužinská Synková, Ing. D. Kváč, Mgr. F. Jašek,
p. M. Kodeš, p. V. Pokorný, pí Mgr. M. Nováková (telefonicky),

Omluven: PhDr. K. Žigmundová.

1) Stížnost na neupravené chodníky při sněhové kalamitě dne 23.01.2016. KV celou záležitost předá odboru správy majetku, který se vyjádří k situaci v centru města.
Zrevidovat smlouvy s A.S.A. – kalamitní stavy, náhrady.

2) Stížnost p. S. – situace okolo ubytovny Veslařského klubu.
KV bere na vědomí – ke změně situace je nutné se účastnit procesu pořizování změny ÚP a jako účastník tohoto procesu uplatnit v zákonné lhůtě námitku či připomínku.

3) Stížnost p. Š. – stavební řízení v ulici Vichrova.
KV doporučuje svolání schůzky všech dotčených stran (p. Š., manž. G., p. Ing. Eliška, SÚ - Ing. Čížková, pí Smolíková, PMS – p. Svoboda) + ostatní (KV). Zřizovatelem SÚ je Středočeský kraj – KV proto doporučuje obrátit se i na něj.
KV doporučuje, aby se jednání za poškozenou stranu (p. Šplíchal) dostavila i osoba, která se velmi dobře orientuje v dané oblasti.
KV ukládá předsedkyni KV, pí Fischerové, aby byla schůzka svolána v co nejbližším termínu.

4) Nájemní smlouvy.
KV doporučuje zrychlení agendy vyřizování nájemních smluv.
Upozornit nájemníky na podstatné změny ve smlouvách.
Vrácení klauzule o automatickém prodlužování smluv.
Vrácení klauzule o předkupním právu do nájemních smluv.

Se zápisem souhlasí všech 7 přítomných členů.

Zapsal V. Pokorný
Přepsala I. Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.