+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis ze 7. jednání KV dne 29.09.2015.

Přítomni: Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. M. Nováková, Ing. D. Kváč, Mgr. F. Jašek,
p. M. Kodeš, PhDr. K. Žigmundová, p. V. Pokorný,

Omluven: pí R. Fischerová

I. Návrh na využití objektů města.
č. p. 28 – 29 Privum.
Návrh řešení: sestěhovat Městskou policii a Policii České republiky do tohoto objektu + knihovnu?
č. p. 5 Obecní dům Litol.
Návrh řešení: oslovit ředitele školy a prodiskutovat možnosti volnočasových aktivit dětí a spolkovou činnost městských zájmových organizací.
č. p. 1722 Pečovatelky.
Návrh řešení: souhlasíme se záměrem.
dům „Knéblák“ Na Františku.
Návrh řešení: souhlasíme se záměrem.
č. p. 1745 PČR.
Návrh řešení: startovací byty a knihovna?
Konírna.
Návrh řešení: přestavba na galerijní prostor.
č. p. 268 Chovatelé.
Návrh řešení: pěší propojení s „Knéblákem“ a využití pro spolkovou činnost.
č. p. 13.
Návrh řešení: případné rozšíření na kapacity školy.

II. K právnímu rozboru advokáta Št. Řiháčka ke smlouvě města s MS development, s. r. o., pro kontrolní výbor nevyplynul jednoznačný závěr a doporučení k provedení konkrétních kroků města Lysá n. L.
Členové KV doporučují zpracování dodatku Smlouvy mezi městem a MS development, s. r. o., kde bude jasně formulován termín dokončení dostavby občanské vybavenosti pod sankcí.

III. Stížnost manželů Svobodových na stav vozovky na Školním náměstí u vjezdu do dvora Domova mládeže a penzionu – k rukám předsedkyně KV.
- bude projednáno na příštím jednání KV.

IV. Termín jednání KV: 26.10.2015 na MěÚ v 19:00 hodin.

Jednání KV ukončeno v 20:40 hodin.

Zapsala PhDr. K. Žigmundová
Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.