+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 6. jednání KV dne 14.09.2015.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. M. Nováková,
p. M. Kodeš, PhDr. K. Žigmundová,

Nepřítomen: pí R. Fischerová, Ing. D. Kváč, Mgr. F. Jašek,

Neomluven: p. V. Pokorný
Návrh termínu příštího jednání KV: 29.09.2015 v 19:00 hodin.
Požadavek KV pí Šťastná
1) Smlouva mezi městem a MS development, s. r. o.
2) Kompletní dokumentace výběrového řízení vč. zadání a nabídky.

KV se obeznámil s předkládanými materiály a návrhy týkající se využití městských objektů.

KV se obeznámil s rozborem Smlouvy mezi městem a MS development, kterou vyhotovil advokát St. Řiháček.

K předloženým materiálům proběhla diskuze.

KV k jednotlivým bodům nehlasoval, protože nebyl usnášeníschopný.

Jednání KV ukončeno v 19:00 hodin.

Zapsala: PhDr. K. Žigmundová
Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.