+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 5. jednání KV dne 08.06.2015.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. M.
Nováková, p. M. Kodeš, p. V. Pokorný, PhDr. K. Žigmundová,

Nepřítomen: Ing. D. Kváč.

Program:

1) Ověřit, zda jsou zápisy z KV zveřejňovány (pí Šťastná) na webu města.

2) RM požádala KV o doporučení 3 společností (právní) k provedení právního rozboru
smlouvy se společností MS development, s. r. o.
Sešly se tyto návrhy:
a) HKDW Legal, s. r. o.,
Na Příkopě 15, Praha 1,
b) Erhartová a Vítek a Pertners (Mgr. Ondřej Dlouhý),
Šafaříkova 201/17, Praha 2,
c) AK Rozehnal a Kuchař,
Týnská 12, Praha 1,
d) AK rutland ježek, (JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.)
Betlémské nám. 6, Praha 1,
e) AK Petržílek,
Kunětická 2534/2, Praha 2 – Vinohrady.

Kontaktní údaje budou zaslány pí Šťastné.
Příští řádné jednání se uskuteční 14.09.2015 v 18:00 hodin.

Zapsal: Vilém Pokorný
Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.