+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis ze 4. jednání KV dne 19.05.2015.
Přítomni: Mgr. F. Jašek, Mgr. M. Nováková, Ing. D. Kváč, p. M. Kodeš,
Omluvena: pí R. Fischerová
Nepřítomni: Mgr. M. Tužinská Synková, p. V. Pokorný, PhDr. K. Žigmundová.

Byli přítomni pouze 4 členové a KV byl neusnášeníschopný.
Přítomní byli seznámeni s plněním úkolů z minulého KV.
Příští KV bude 22.06.2015 od 19:00 hodin.

Zapsal: Ing. D. Kváč
Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.