+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis ze 3. jednání KV dne 09.04.2015.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. M. Nováková,
Ing. D. Kváč, p. M. Kodeš, PhDr. K. Žigmundová,

Omluven: p. V. Pokorný.

Hosté: Ing. P. Eliška, Ing. P. Gregor, p. M. Lang, pí I. Crhová, pí Š. Landová, Ing. V.
Kopecký, Ing. J. Fialová,

Kontrola stavu bytového fondu města Lysá nad Labem.

Prezentace fotografií bytů v Milovicích, které KV navštívil. U všech navštívených bytů byl přiložen předávací protokol o stavu bytu vypracovaný firmou Crhová, které se vesměs shodují, že jsou byty až na drobnosti v pořádku. Byty neodpovídají stavu, uvedeném v předávacím protokolu. Kontrolní výbor navrhuje, aby byl zaznamenán do předávacího protokolu skutečný stav bytu včetně fotodokumentace a aby byl při převzetí bytu zástupce odboru SMI.

Seznam bytů:
Lesní ulice 620/18 a 620/19,
Tyršova ulice 613/3,
Sportovní ulice 601/38, 601/43, 600/2,
Slepá ulice 551/47, 550/28.

Kontrolní výbor doporučuje revizi pojistných smluv města.

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města navýšení rozpočtu na opravu nájemních bytů ve vlastnictví města.

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města revizi pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města v souladu s novým občanským zákoníkem a potřebami města.

Zápis provedl: Matěj Kodeš
Všichni přítomní se zápisem souhlasí.

Diskuze k danému tématu s hosty.
Přidělování bytů.
Pojištění bytů, pojištění města.
Diskuze ohledně dlužného nájemného.
Dražební řád pro dražbu nájemného v nájemních bytech města Lysá nad Labem.

Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.