+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 2. jednání KV dne 10.03.2015.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. M. Nováková, p. M. Kodeš, Ing. D. Kváč, p. V. Pokorný,
PhDr. K. Žigmundová,

Omluven: Mgr. M. Tužinská Synková

Nepřítomen: Mgr. F. Jašek,

Program:

1) Kontrola přerozdělování finančních prostředků spolkům a organizacím MLL.
- existují podrobné formuláře vyúčtování (přehlednost),
ÚKOL – Ing. D. Kváč, pí R. Fischerová,

2) Kontrola nakládání s bytovým fondem (Lysá n. L., Milovice).
ÚKOL – p. M. Kodeš, pí F. Fischerová, p. V. Pokorný, Ing. D. Kváč, PhDr. K.
Žigmundová.
Datum kontroly – 23.03.2015 nebo 30.03.2015.

3) Příští schůzka KV se uskuteční dne 19.05.2015 v 19:00 hodin.

Jednání KV bylo ukončeno ve 20:30 hodin.

Zápis provedl: Vilém Pokorný, 10.03.2015.

Zápis byl odsouhlasen všemi členy.

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.