+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 1. jednání KV dne 15.01.2015.

Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, Mgr. M. Tužinská Synková, Mgr. M. Nováková,
Ing. D. Kváč, p. V. Pokorný, PhDr. K. Žigmundová,

Omluven: p. M. Kodeš.

Program:
1) Uvítání.

2) Žádost pana Bonaventury na kontrolu rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného a prověření
finanční stránky rekonstrukce.

3) Žádost o kontrolu využití místní kabelové TV. Je nutné z obecních financí platit vysílání pro soukromé účely?
Vysvětlení podal pan Jašek, provozovatel TV, nejedná se o vysílání pouze pro jednu skupinu lidí, jedná se o dokumenty z Lysé n. L. a okolí (částka 25 tis. Kč/měsíc vč. DPH byla schválena Zastupitelstvem města Lysá n. L.), nejedná se o komerční vysílání ve smyslu slova. Paní Fischerová vysvětlí panu Bonaventurovi systém fungování TV vysílání a jeho smysl.

4) Návrh Ing. D. Kváče – prověřit metodiku vyplácení odměn členům rady, výborů a komisí, starosty a místostarosty – zjistí paní Fischerová.

5) Návrh Ing. D. Kváče – prověřit, zda KV (výbory obecně) musí mít nutně lichý počet členů – vysvětlení je v metodice MV – prověří pí PhDr. Žigmundová.

6) Návrh Ing. D. Kváče – smlouva Lysá n. L. a Stavokomplet, s. r. o. Voda v městském řadu má vyšší podíl dusičnanů, než je povolený limit (50 mg/l).
Tímto problémem se bude zabývat mimořádné Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 28.01.2015, za účasti zástupce KHS a Stavokompletu, s. r. o.

7) Příští schůzka KV se uskuteční 10.03.2015 v 19:00 hodin.

Jednání KV bylo ukončeno ve 20:40 hodin.

Zápis provedl: Vilém Pokorný, 15.01.2015.
Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.